הידיים מצאו את יעודם

זוכרים את הידיים של איתן, אז הם מצאו את יעודן, זה הולך ליהיות גוף תאורה משגע, הוא לא סגור על הצביעה, יכול להיות שהכל עוד ישתנה, אני מאוד אוהבת את זה ככה, לשיפוטכם..

הידיים בתהליך עבודה

גוף תאורה


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts