בבית של יוספה

בביקור אצל יוספה, שישבה בביתה שבעה על אחיה, ראיתי פתאום את כל העבודות שיצאו מהסטודיו אחת אחת, ראיתי אותן מקובצות ביחד, יושבות על אותו המדף, מתכתבות אחת עם השנייה, מרגשות בשקט ובאיתנות שלהן, בהחלט הפסלים יכולים לספר לנו רבות על היוצרת שלהן.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts