השבוע במעגל יצירה

יצירה היא חיינו, אנחנו משאירים חותם בכל מקום ודבר אבל הנגיעה בחומר היא .

.מוחשית ומיידית ולכן ההנאה גדולה

בחרתי לשתף קצת מהנעשה השבוע בסטודיו, בין קפה לעוגה נוצר עולם חדש

צרפתי תמונות להנאתכם

חנה- עוד אישה

חנה-אינטרפרטציה לאישה של ליאורה

יוספה, אישה עם גלזורה

יוספה

מיקה, מקהלה

יעל, סט צלחות

צילי, אישה

שני, ממוש

ראש, יואל

ראש של ליאורה' עדיין בתהליך עבודה

נאוה- אישה

טל' עבודה זמנית
חנוכית שח של מיכל
זוג מתחבקים של רבקה

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts