השבוע במעגל יצירה

יצירה היא חיינו, אנחנו משאירים חותם בכל מקום ודבר אבל הנגיעה בחומר היא .

.מוחשית ומיידית ולכן ההנאה גדולה

בחרתי לשתף קצת מהנעשה השבוע בסטודיו, בין קפה לעוגה נוצר עולם חדש

צרפתי תמונות להנאתכם

חנה- עוד אישה

חנה-אינטרפרטציה לאישה של ליאורה

יוספה, אישה עם גלזורה

יוספה

מיקה, מקהלה

יעל, סט צלחות

צילי, אישה

שני, ממוש

ראש, יואל

ראש של ליאורה' עדיין בתהליך עבודה

נאוה- אישה

טל' עבודה זמנית
חנוכית שח של מיכל
זוג מתחבקים של רבקה

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square