הפנסיונריות

ביום חמישי בבוקר מגיעות הפנסיונריות לשלוש שעות של יצירה וזלילה, קבוצה מקסימה, אוכל טוב ובדיחות גסות ביידיש, כיף גדול

לכבוד הבלוג החדש החלטתי לחשוף חלק מהיצירות שלהם, מקווה שאתמיד באתגר ואתחיל ביצירות האחרונות שרובן עדיין בתהליך עבודה

הנה זה לפניכם


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts