לאן מתקדמות הידיים

הידיים האלה שכל כך מייצגות חיבור לאדמה, לאן הן מתכוונות להתפתח' מה יהיה

בתוכן, מחכה כבר לראות את איתן מתקדם איתן

#פיסול #ידיים

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square