תערוכה  2019

תערוכת עבודות של תלמידי מעגל יצירה  2018