top of page

סדנת רישום

בהנחיית זיו בן-דב

הקסם  שקו וכתם הופכים לדימוי.

מעבר להיותו של הרישום כלי עזר להמחשה ובסיס למגוון מדיומים כגון: ציור בצבע,

פיסול, אדריכלות, קולנוע, אופנה וכו', הרישום הוא שפה בפני עצמה.

הרישום משקף ומשמר מפגש חד פעמי ורב משמעי בין המציאות הנתפסת במבט

למציאות שבלב, שבלא מודע ושבמקריות.

ללא צורך בהכנות ואמצעים רבים, הרישום מתאפשר כמעט בכל מקום וזמן ומהווה אמצעי ביטוי ישיר ומיידי על הדרך.

מניסיוני, לתרגל רישום זה לתרגל מדיטציה משולשת כשהדף מהווה מגרש בין אובייקט לסובייקט, "מרחב מעברי" שמסדיר ומעמיק את הקשב ומעצים את העולם בתוכנו.

רגליים בחצר.jpg
ישנה.jpg

נושאים:

בסדנה נעסוק ברישום אובייקטים, נוף, מודל אנושי.

נתרגל רישום מהיר, רישום קו/כתם, נקודות מפגש/העלמות, תנועה, מדידות, פרספקטיבה, הצללות ועוד..

אחת לחודש נקיים מפגש במקומות שונים מחוץ להרגלים והסדרים, לרענן ולאפשר התפתחויות חדשות במרחב הרישומי.

פרטים:

ימי א':  18.00 – 20.00

ימי ד': 18.00 – 20.00

פרטים נוספים:

זיו בן-דב

052-4573494

אסלה.jpg
bottom of page